Hitta ater at varandra postum ett skilsmassa – befinner sig det genomforbart?

Hitta ater at varandra postum ett skilsmassa – befinner sig det genomforbart?

Age ni separerat men vill lokalisera ater till varandra?

Alltemellanat befinner si nago avskiljande oundviklig. Eventuellt har relationsproblemen planta sig alltfor stora samt er inneha ej hittat satt att fanga er ovan dom. Forut manga utspelar det emedan forsavitt ett nyorientering mo en leverne atskils, att varje och en gradvis borjar leva sitt eget midja framfor ann det sammanlagt sasom var. Andra kan postum en skilsmassa alternativt skilsmassa hitta retur mo varandra villig olika fason – som kompisa alternativt sasom e karlekspar.

Att aterforenas efter nagon avskiljande ar genomforbar, andock tamligen sallsynt. Faktorer sasom kan affektera chanserna att finn tillbaka at varandra kan kop till exempe forsavitt orsakerna till att paret skilda, hurdan de hanterade separationen sam individuella omstandigheter som omger forhallandet. Antagligen befinner sig chanserna mot nagon aterforening betydligt storre forsavit t faststalland.

Faktorer sasom kan berora mojligheten mot aterforing

Nagon angelagen variabel ar anledningen till separationen/skilsmassan. Ifall paret skilda pa grund av extensiv bekymmer, sasom otrohet alternativ langvariga konflikter, befinner sig chansen att aterforenas lagre. Att arbeta for att hitta tillbaka mo varandra kraver att bada parter verkligen vill sam befinner sig motiverade att arbeta for att losa do besvar som fanns i relationen fore separationen.

Hurda man kommunicerade sam samarbetade bade for sam nedanfor separationen lira aven flygplansrullning. En offentlig och hovlig samfardsel, och en amna att samverk och kompromissa, okar forutsattningarna darfor at likasa finna aterkomst ifall det befinner si va bagg vill.

Fortsattningsvi finns andra faktorer saso samt kan gestalta in. Exempelvi hurda reslig tidrymd som har vandra, hurdan jatte- varenda samt nagon jobbat med sig personligen, forsavitt e itu de bagg traffat nagon annan alternativt inte. Samt yttre inflytande saso synpunkt a att, kompisa sam skild livshandelser saken dar ena eller bagg gatt via kan tillverka bade bra sam avog influens.

Det befinner sig absolut essentiell att bagg parter ar villiga att gno pa forhallandet forsavit do bestammer sig for att prova upprepa. Parter bord ocksa beakta att positive singles recensioner soka kunnig hjalp/parterapi darfor att assistera do att anvanda dom underliggande problemen sasom ledde till separationen och forfina chanserna att uppfora op forhallandet gallande nytt.

Att hitta retur till varandra postum avskiljande

Om er bagge vill arbeta darfor att finna ater till varandra befinner si detta nagra punkter lampliga att betanka kvar.

1. Betanka ovanfor eder individuella framsteg

Postum en bryta ar det viktigt att bagg parter reflekterar ovanfor saken dar personliga framtagning du inneha genomgatt medan ifran varandra. Hur sa age du lart eder forsavitt ede sjalva sam hur sa du behover i en relation? Igenom att fatta det har kan ni forbattrin forsta baksida av underben som befinner si genomforbar att tjanstgora tillsammans i relationen forsavit du amna aterforenas.

2. Prat fritt sam arlig

Inleda dialoger om epok emotioner, behov och forvantningar befinner si essentiell. Varje mottaglig darfor at lyssna och ansats att forsta varandras synvinke inte me att doma. Det kan besta komplicerat, i synnerhet forsavitt det finns olosta konflikter fran fordom, skada det befinner sig nodvandigt darfor att konstruera op fortroendet upprepa. Flera behover ta assistans av exempelvi nago terapeut.

3. Bidraga det epok och talamod

Att lokalisera aterkomst mot varandra befinner sig nago bearbetning sasom tar epok. Bidraga er sjalva tidrym att gro tillsammans igen sam lat ej forvantningarna kungen omedelbar ombildning dana pafrestning. Ha talamod tillsammans varandra samt varje beredda att meeting motgangar gallande vagen.

Vikten bruten att klara av slappa taget

Befinner sig du ick absolut overens ifall att du vill prova igen? Kom ihag att det sak att bagg befinner si villiga befinner si ett helt betydande element. Om ni vill sam onska men din delagare ick kanner detsamma kan det klokaste du kan handla existera att frigora taget for tillfallet. I det kan innebara att inskranka kontakten sam fokusera pa andra omraden i livet sasom far dig att ma enastaende.

Ett limit av beroring behover beskada skilda ut inte fri pa art av forhalland och eder historik, befinner si er till exempel paro tillsamman kommer er tarva hava nagon aptitlig forhallande sam samverka i foraldraskapet vilket kan bega det svarare att komma kvar relationen. Postumt nagon avskiljande ar det normalt att man mar daligt i opp mot ett par ars epok, mirakel denna cyke ar det icke konstigt om karl tvivlar avsevart och ar ambivalent – snarare alltsammans forsavitt separationen varenda villig saken dar andres initiativ.

Att grubbla kopiost pa relationen som varit, slam sam hoppas gallande ett aterforening, ar vanligt mirake perioden postum nagon avskiljande. Forsavit du slapper tanken gallande att din delagare kommer att byta sig – hur sa behover du foreta darfor att ma battre i livet? Vilket ar det forsta steg du kan greppa?

Shaunte R. Turpin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *